Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Druhy podzemních zásobníků

1. Porézní zásobníky:

Jedná se o vytěžená ložiska ropy nebo zemního plynu, která lze opět využít pro skladování plynu.

Plyn je uskladněn v porézních horninách tvořených nejčastěji pískovcem a různě zpevněnými písky s jílovitými proplástky. Těsnící vrstvu ložiskových struktur tvoří nepropustné horniny.

Mezi porézní zásobníky patří i takzvané aquifery, přirozené vodní rezervoáry tvořené horninami, které jsou vhodné pro uskladňování plynu. V aquiferech je voda tlakem plynu vytlačena do větší hloubky, čímž vzniká prostor pro samotný plyn.

Porézní zásobníky

Porézní zásobníky

2. Kavernové zásobníky:

Kavernové zásobníky jsou speciálním typem zásobníku plynu.

Jedná se o umělé dutiny vzniklé po těžbě hornin (solné kaverny, opuštěné uhelné či jiné doly) nebo prostory vytěžené přímo za účelem skladování plynu. Předností těchto zásobníků je vysoká flexibilita. Hodnoty rychlosti vtláčení a těžby jsou dány pouze omezeními povrchové technologie.

V porovnání s porézními zásobníky lze kavernové zásobníky vyprázdnit a opětovně naplnit vícekrát za rok.

Kavernové zásobníky

Kavernové zásobníky